Percepcja, czyli to, co odczuwamy i jak to odczuwamy, jak to wpływa na nas samych, na nasz odbiór bodźców w danym momencie jest oczywiście tematem bardzo szerokim. Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku utworu muzycznego odsłuchiwanego w dzień pochmurny i deszczowy, gdy nasz ogólny nastrój jest nieciekawy, możemy odnieść zupełnie inne wrażenia, aniżeli w momencie słuchania tej samej muzyki w dzień słoneczny i szczęśliwszy. Na nasz odbiór przecież składa się wiele czynników, które potrafią radykalnie zmienić ocenę danej rzeczywistości. Na jakość dźwięków ma wpływ nie tylko nasz nastrój i miejsce, w jakim dany utwór odsłuchujemy.

Ma wpływ także, a może i przede wszystkim, jakość sprzętu, z jakiego muzyka płynie oraz oczywiście, jakość samego utworu muzycznego. Doceniając i delektując się muzyką staramy się zaopatrzyć w sprzęt muzyczny, który będzie potrafił sprostać naszym oczekiwaniom. Dobieramy poszczególne elementy tak, aby końcowy efekt stał się bliski ideału. Interkonekt, jest to element całego sprzętowego pakietu, który jest może i mały w swoich rozmiarach, jednakże potrafi wzbudzać dużo kontrowersji.

Co to takiego interkonekt? To po prostu rodzaj kabla łączącego poszczególne sprzęty. Może stanowić on połączenie gramofonu i wzmacniacza, wzmacniacza i odtwarzacza CD. Może też łączyć kolumny z całym sprzętem. Teoria głosi, że na odcinku gdzie przebiegają interkonekty dźwięk potrafi dużo stracić ze swojej wartości, dlatego też tak ważnym jest, aby wybrać interkonekty dobrej jakości.