Jednym z elementów niezbędnych do prawidłowego odtwarzania dźwięku pochodzącego z winylowych płyt jest oczywiście gramofon. To on i płyta stanowią kompatybilną całość i to one gwarantują uzyskanie właściwego końcowego efektu. Jednakże wspomniany zestaw nie jest wystarczający do odtwarzania muzyki pochodzącej z winyli. Niezbędne jest jeszcze posiadanie wzmacniacza i nierzadko także przedwzmacniacza, o którym była już wcześniej mowa.

Gdy sięgniemy pamięcią do czasów, gdy w naszych domach zaszczytne miejsca zajmowały wieże stereofoniczne, bez wątpienia przypomnimy sobie, iż składały się one najczęściej z trzech elementów:

  • radia,
  • magnetofonu,
  • wzmacniacza.

Zarówno radio, jak i magnetofon, a także i nierzadko do tego zestawu dostawiony gramofon były podłączone i kompatybilne z funkcjonującym w tym zestawie wzmacniaczem. To właśnie ten element pozwalał na odtwarzanie dźwięku. Po dziś dzień niewiele się w tej kwestii zmieniło.

Nadal wzmacniacz jest nam niezbędnym i stanowi gwarancję nie tylko sprawnego działania sprzętu, ale także i jakości odtwarzanego dźwięku. W przypadku wzmacniacza do gramofonu pozwala na jego prawidłowe funkcjonowanie i przekazywanie zapisanego na winylu dźwięku, wprost do naszego ucha. Cóż to takiego wzmacniacz gramofonowy? To rodzaj elektronicznego sprzętu, którego zadaniem jest wytworzenie już na wyjściu sygnału, który nazywamy analogowym. Ten to sygnał po przez wzmocnienie we wzmacniaczu zamieniony został z wejściowego, cyfrowego sygnału i w ten sposób przekazany dalej.